Δημοσίευση

Co-existence of os acromiale with suprascapular osseous bridge: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςCo-existence of os acromiale with suprascapular osseous bridge: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsParaskevas, G., Raikos A., Lazos L., Economou Z., & Natsis K.
JournalFolia Morphol (Warsz)
Volume68
Issue2
Pagination109-12
Date Published2009 May
ISSN0015-5659
Λέξεις κλειδιάAcromion, Aged, Diagnosis, Differential, Epiphyses, Humans, Ligaments, Articular, Male, Ossification, Heterotopic, Shoulder Joint
Abstract

We report on a very rare case of co-existence of os acromiale with suprascapular osseous bridge in a dry scapula. The frequency of os acromiale alone ranges from 1.3 to 15%, while the frequency of suprascapular osseous bridge varies between 0.036% and 12.5%. We review the relative literature and emphasize the fact that such knowledge is important for a physician in order to avoid misdiagnosis of an acromion fracture and lytic lesion of the scapula.

Alternate JournalFolia Morphol. (Warsz)
PubMed ID19449299

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.