Δημοσίευση

Colonic cancer in a patient with intestinal malrotation: a case report.

ΤίτλοςColonic cancer in a patient with intestinal malrotation: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsMichalopoulos, A., Papadopoulos V., Paramythiotis D., Papavramidis T., Douros V., Netta S., Mekras A., & Apostolidis S.
JournalTech Coloproctol
Volume14 Suppl 1
PaginationS65-6
Date Published2010 Nov
ISSN1128-045X
Λέξεις κλειδιάAdenocarcinoma, Aged, Colonic Neoplasms, Digestive System Abnormalities, Humans, Intestinal Diseases, Intestines, Male
Abstract

We present a case of a 76-year-old patient with intestinal malrotation, with incomplete rotation of the small intestine and abnormal positioning of the duodenum and superior mesenteric vessels over the transverse colon. Furthermore, the patient suffered of a concomitant cancer of the ascending colon.

DOI10.1007/s10151-010-0632-x
Alternate JournalTech Coloproctol
PubMed ID20683743

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.