Δημοσίευση

Combined anomalous origin of a left inferior thyroid artery and a left vertebral artery: a case report.

ΤίτλοςCombined anomalous origin of a left inferior thyroid artery and a left vertebral artery: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsNatsis, K., Didagelos M., Noussios G., Adamopoulou A., Nikolaidou E., & Paraskevas G.
JournalCases J
Volume2
Pagination7400
Date Published2009
ISSN1757-1626
Abstract

An abnormal origin of a left inferior thyroid artery from the left vertebral artery that in turn originated from the aortic arch was observed on a 72-year-old Caucasian male cadaver during a dissection anatomy practice. We describe in detail the morphology of this extremely rare anatomical variation and refer to its clinical importance.

DOI10.1186/1757-1626-2-7400
Alternate JournalCases J
PubMed ID19829953
PubMed Central IDPMC2740228

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.