Δημοσίευση

Commentary.

ΤίτλοςCommentary.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsNatsis, K., & Piagkou M.
JournalJ Neurosci Rural Pract
Volume4
Issue4
Pagination397-8
Date Published2013 Oct
ISSN0976-3147
Alternate JournalJ Neurosci Rural Pract
PubMed ID24347944
PubMed Central IDPMC3858756

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.