Δημοσίευση

Common Misconceptions Regarding Pediatric Auditory Processing Disorder.

ΤίτλοςCommon Misconceptions Regarding Pediatric Auditory Processing Disorder.
Publication TypeJournal Article
AuthorsIliadou, V., & Kiese-Himmel C.
PubMed ID29410645
PubMed Central IDPMC5787079

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.