Δημοσίευση

Comparing Abbott m2000 RealTime HIV test and Roche COBAS Ampliprep/COBAS Taqman HIV test, v2.0 in treated HIV-1 B and non-B subjects with low viraemia.

ΤίτλοςComparing Abbott m2000 RealTime HIV test and Roche COBAS Ampliprep/COBAS Taqman HIV test, v2.0 in treated HIV-1 B and non-B subjects with low viraemia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsMargariti, A., Chatzidimitriou D., Metallidis S., Pilalas D., Kourelis A., Papadimitriou E., Haidich A-B., Malisiovas N., & Skoura L.
JournalJ Med Virol
Volume88
Issue4
Pagination724-7
Date Published2016 Apr
ISSN1096-9071
Abstract

Viral load testing is a valuable tool in HIV clinical care and research. Discrepancies among diverse viral load assays, especially with regard to non-B HIV-1 subtypes have been reported. Our study aimed to explore the impact of HIV subtype (B versus non-B) on the agreement between CAP/CTM, v2.0 and m2000 RealTime in treated HIV patients, focusing on low viral loads (<200 copies/ml). Our findings indicate that there is a significant difference in the performance of the compared assays in the low-viremic range and non-B subtypes, suggesting that a single assay should be used for follow-up. J. Med. Virol. 88:724-727, 2016. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

DOI10.1002/jmv.24369
Alternate JournalJ. Med. Virol.
PubMed ID26331699

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.