Δημοσίευση

Complete Paraplegia Due to Anterior Spinal Artery Syndrome Following Total Knee Arthroplasty under Epidural Anaesthesia: A Case Report

ΤίτλοςComplete Paraplegia Due to Anterior Spinal Artery Syndrome Following Total Knee Arthroplasty under Epidural Anaesthesia: A Case Report
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsAnastasopoulos, N., Totlis T., Lazaridis N., & Natsis K.
JournalJOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
Date PublishedJan-01-2018
ISSN2249782X
URLhttp://jcdr.net/article_fulltext.asp?issn=0973-709x&year=2018&volume=12&issue=5&page=RD04&issn=0973-709x&id=11507http://jcdr.net/article_fulltext.asp?issn=0973-709x&year=2018&volume=12&issue=5&page=RD04&issn=0973-709x&id=11507
DOI10.7860/JCDR/2018/32590.11507
Short TitleJCDR

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.