Δημοσίευση

Complete response of extramammary Paget's disease with imiquimod and PDT: Report of two cases.

ΤίτλοςComplete response of extramammary Paget's disease with imiquimod and PDT: Report of two cases.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsApalla, Z., Lallas A., Tsorova A., Nikolaidou C., Vakirlis E., Ioannides D., & Sotiriou E.
JournalPhotodermatol Photoimmunol Photomed
Volume34
Issue4
Pagination273-275
Date Published2018 07
ISSN1600-0781
Λέξεις κλειδιάFemale, Humans, Imiquimod, Male, Middle Aged, Paget Disease, Extramammary, Photochemotherapy, Skin Neoplasms
DOI10.1111/phpp.12386
Alternate JournalPhotodermatol Photoimmunol Photomed
PubMed ID29575126

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.