Δημοσίευση

Complicated axillary lymphadenectomy due to a pectoralis quartus muscle.

ΤίτλοςComplicated axillary lymphadenectomy due to a pectoralis quartus muscle.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsTotlis, T., Iosifidou R., Pavlidou F., Sofidis G., Natsis K., & Bousoulegas A.
JournalChirurgia (Bucur)
Volume107
Issue3
Pagination397-8
Date Published2012 May-Jun
ISSN1221-9118
Λέξεις κλειδιάAdult, Axilla, Breast Neoplasms, Carcinoma, Ductal, Breast, Female, Humans, Lymph Node Excision, Neoplasm Invasiveness, Pectoralis Muscles, Sentinel Lymph Node Biopsy, Treatment Outcome
Abstract

During lymphadenectomy in the left axilla of a 38-year-old woman with a 1.4 cm invasive ductal breast carcinoma an accessory muscle was found. Due to the presence of the anomalous muscle the lymphadenectomy was carried out with difficulty through a limited field. Based on its anatomical characteristics, the supernumerary muscle was recognized as the pectoralis quartus. To our knowledge this is the first report of a pectoralis quartus muscle as a surgical finding. The surgeon should be aware of the possible presence of this anomaly as well as its anatomical characteristics in order to avoid any complications.

Alternate JournalChirurgia (Bucur)
PubMed ID22844841

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.