Δημοσίευση

Consensual intercourse resulting in an extensive rectovaginal tear: an extremely rare occurrence.

ΤίτλοςConsensual intercourse resulting in an extensive rectovaginal tear: an extremely rare occurrence.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsSymeonidis, N., Ballas K., Micha A., Psarras K., & Pavlidis T.
JournalJ Sex Med
Volume12
Issue2
Pagination572-5
Date Published2015 Feb
ISSN1743-6109
Λέξεις κλειδιάAdult, Anal Canal, Coitus, Colostomy, Female, Genital Diseases, Female, Humans, Lacerations, Rectum, Sexual Behavior, Suture Techniques, Time Factors, Treatment Outcome, Vagina
Abstract

INTRODUCTION: Rectovaginal tears are usually associated with the insertion of foreign bodies, accidental trauma, and nonconsensual intercourse.AIM: The aim of this study was to describe an extremely rare case of extensive rectovaginal tear as a result of consensual vaginal and anal intercourse.METHODS: A case is presented along with review of the literature.RESULTS: A 20-year-old woman presented with acute perineal pain and minor vaginal bleeding following consensual vaginal and anal intercourse. No insertion of sex toy or any other object was reported. Vaginal and rectal examination revealed a ruptured posterior vaginal wall with wide communication with the rectum, without involvement of the anal sphincters. Surgical treatment with primary repair of the tear and diverting colostomy was performed.CONCLUSIONS: Although consensual intercourse is usually associated with minor genital trauma, rare but potentially serious injuries can occur. Clinicians should be aware of the possibility of such injuries because failure to identify them can lead to delayed treatment and poor outcome.

DOI10.1111/jsm.12754
Alternate JournalJ Sex Med
PubMed ID25376118

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.