Δημοσίευση

Constipation in Childhood. An update on evaluation and management.

ΤίτλοςConstipation in Childhood. An update on evaluation and management.
Publication TypeJournal Article
AuthorsXinias, I., & Mavroudi A.
PubMed ID26435640
PubMed Central IDPMC4574579

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.