Δημοσίευση

Is conversion of decimal visual acuity measurements to logMAR values reliable?

ΤίτλοςIs conversion of decimal visual acuity measurements to logMAR values reliable?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsMataftsi, A., Koutsimpogeorgos D., Brazitikos P., Ziakas N., & Haidich A-B.
JournalGraefes Arch Clin Exp Ophthalmol
Volume257
Issue7
Pagination1513-1517
Date Published2019 Jul
ISSN1435-702X
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Adult, Aged, Aged, 80 and over, Female, Humans, Male, Middle Aged, Orthoptics, Reproducibility of Results, Vision Tests, Visual Acuity, Young Adult
Abstract

PURPOSE: To assess if conversion of decimal visual acuity (VA) to logMAR is reliable for clinical and research purposes.METHODS: Right eye VA of 74 consecutive patients was measured with 5 min interval, using (a) the ETDRS chart (VAlog), (b) a decimal chart at 6 m (VA6m), and (c) a decimal chart at 4 m (VA4m). VA was the smallest line whereby four of five optotypes were correctly identified. Decimal scores were converted to logMAR using the formula logMAR = -log(decimal acuity). The agreement between VAlog, VA4m, and VA6m was assessed by the Bland-Altman method.RESULTS: Linear regression analysis of the difference between VAlog and VA6m or VA4m showed a significant slope (p = 0.001), with greater disagreement at higher VA values, i.e., poorer acuity. There was considerable lack of agreement, with discrepancies of up to 0.2 logMAR when VA was measured around 0.5 logMAR.CONCLUSION: Converting decimal VA to logMAR produces overestimation of its true value, especially in lower acuities.

DOI10.1007/s00417-019-04344-9
Alternate JournalGraefes Arch Clin Exp Ophthalmol
PubMed ID31069515

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.