Δημοσίευση

Convex-probe endobronchial ultrasound for thyroid biopsy a new hybrid method.

ΤίτλοςConvex-probe endobronchial ultrasound for thyroid biopsy a new hybrid method.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsSapalidis, K., Kosmidis C., Laskou S., Zarogoulidis P., Karapantzos I., Karapantzou C., Kallianos A., Hohenforst-Schmidt W., Karanikas M., Thomaidis V., Huang H., Bai C., & Kesisoglou I.
JournalRespir Med Case Rep
Volume23
Pagination125-127
Date Published2018
ISSN2213-0071
Abstract

Nowadays we use novel diagnostic equipment for lung cancer. Bronchoscopy was the tip of the arrow for diagnosis, however; ultrasound systems have brought a revolution. We have the radial-endobronchial ultrasound for peripheral lesions and the convex probe endobronchial ultrasound for central lesions. Ultrasound endoscopic systems can be used for the diagnosis of any lesion that can be approached from the airways. In the current manuscript we will present two methods for the biopsy of thyroid gland. The first method is using anesthisiological tools and the second tools from the ear, nose and throat department.

DOI10.1016/j.rmcr.2018.01.012
Alternate JournalRespir Med Case Rep
PubMed ID29719797
PubMed Central IDPMC5925947

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.