Δημοσίευση

Correction of Severe "Pixie Ear" Deformity after Rhytidectomy with Modified Minimal Access Cranial Suspension Lift

ΤίτλοςCorrection of Severe "Pixie Ear" Deformity after Rhytidectomy with Modified Minimal Access Cranial Suspension Lift
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsSapountzis, S., Kiranantawat K., Foroglou P., Chantes A., Antoniou A., Dionyssiou D., Pavlidis L., & Demiri E.
JournalArchives of Plastic Surgery
Volume40
Issue6
Pagination797
Date PublishedJan-01-2013
ISSN2234-6163
URLhttp://e-aps.org/journal/view.php?doi=10.5999/aps.2013.40.6.797http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.5999/aps.2013.40.6.797
DOI10.5999/aps.2013.40.6.797
Short TitleArch Plast Surg

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.