Δημοσίευση

Corrigendum to "Neurological soft signs significantly differentiate schizophrenia patients from healthy controls"; [Acta Neuropsychiatrica 2018;30(2):97-105].

ΤίτλοςCorrigendum to "Neurological soft signs significantly differentiate schizophrenia patients from healthy controls"; [Acta Neuropsychiatrica 2018;30(2):97-105].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsFountoulakis, K. N., Panagiotidis P., Gonda X., Kimiskidis V., & Nimatoudis I.
JournalActa Neuropsychiatr
Volume31
Issue1
Pagination61
Date Published2019 02
ISSN1601-5215
DOI10.1017/neu.2018.37
Alternate JournalActa Neuropsychiatr
PubMed ID30621804

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.