Δημοσίευση

Corrigendum: Subcutaneous and Sublingual Immunotherapy in Allergic Asthma in Children.

ΤίτλοςCorrigendum: Subcutaneous and Sublingual Immunotherapy in Allergic Asthma in Children.
Publication TypeJournal Article
AuthorsTsabouri, S., Mavroudi A., Feketea G., & Guibas G. V.
PubMed ID28936430
PubMed Central IDPMC5600999

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.