Δημοσίευση

Corrigendum to "Surgical Management of a Giant Adrenal Pseudocyst: A Case Report and Review of the Literature in the Last Decade".

ΤίτλοςCorrigendum to "Surgical Management of a Giant Adrenal Pseudocyst: A Case Report and Review of the Literature in the Last Decade".
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsParamythiotis, D., Bangeas P., Karakatsanis A., Goulas P., Nikolaou I., Rafailidis V., Kouskouras K., Papadopoulos V., Lypiridou S., Karayannopoulou G., & Michalopoulos A.
JournalCase Rep Surg
Volume2018
Pagination6531610
Date Published2018
ISSN2090-6900
Abstract

[This corrects the article DOI: 10.1155/2018/8473231.].

DOI10.1155/2018/6531610
Alternate JournalCase Rep Surg
PubMed ID29888744
PubMed Central IDPMC5977030

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.