Δημοσίευση

The course of traumatic pancreatitis in a patient with pancreas divisum: a case report.

ΤίτλοςThe course of traumatic pancreatitis in a patient with pancreas divisum: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsChryssou, E. G., Prassopoulos P., Mouzas J., Maris T. G., & Gourtsoyiannis N.
JournalBMC Gastroenterol
Volume3
Pagination4
Date Published2003 Mar 14
ISSN1471-230X
Λέξεις κλειδιάAbdominal Injuries, Adult, Chronic Disease, Constriction, Pathologic, Humans, Male, Pancreas, Pancreatic Diseases, Pancreatitis, Recurrence, Wounds, Nonpenetrating
Abstract

BACKGROUND: The peculiar anatomy of pancreatic ducts in pancreas divisum (PD) may interfere with the development of acute chronic pancreatitis. In the presented case, PD influenced the evolution of lesions after pancreatic trauma.
CASE PRESENTATION: A 38 years old patient refferred to our hospital with recurrent episodes of mild pancreatitis during the last two years. The first episode occurred four months after blunt abdominal trauma. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance Imaging of upper abdomen and Magnetic Resonance Cholangiopancreatography disclosed pancreas divisum, changes consistent with chronic pancreatitis in the dorsal pancreatic duct, atrophy in the body and tail of the pancreas and a pseudocyst in the pancreatic head, that was drained endoscopically.
CONCLUSION: Pancreas Divisum may interfere with the evolution of posttraumatic changes in the pancreas after blunt abdominal trauma.

DOI10.1186/1471-230x-3-4
Alternate JournalBMC Gastroenterol
PubMed ID12689344
PubMed Central IDPMC153522

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.