Δημοσίευση

Cricotracheal separation with multiple cricoid fractures after blunt neck injury: a case report.

ΤίτλοςCricotracheal separation with multiple cricoid fractures after blunt neck injury: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsMalliari, H., Ntasenos E., Chatziavramidis A., Printza A., & Konstantinidis I.
JournalHippokratia
Volume18
Issue1
Pagination65-6
Date Published2014 Jan
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND/AIM: Cricotracheal separation is a rare injury with fatal results in most cases. Clear guidelines are not available and several dilemmas are to be faced during patient management in such cases.DESCRIPTION OF CASE: We present a case of cricotracheal separation with multiple cricoid fractures in a 16-year-old male with blunt neck trauma.CONCLUSION: Early recognition based on an index of clinical suspicion is necessary in order to establish this rare diagnosis. Intervention should preserve the laryngeal function as much as possible.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID25125955
PubMed Central IDPMC4103045

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.