Κλινική

Δ' Χειρουργική Κλινική

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση Επικοινωνία
Ευστάθιος Κωτίδης Επίκουρος Καθηγητής skotidis@auth.gr
Μανούσος-Γεώργιος Πραματευτάκης Επίκουρος Καθηγητής mpramate@auth.gr
Ιωάννης Μαντζώρος Αναπληρωτής Καθηγητής imantzoros@auth.gr
Σταμάτιος Αγγελόπουλος Καθηγητής saggelopoulos@auth.gr
Ιωάννης Κανέλλος Καθηγητής kanellos@auth.gr
2310994647

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.