Δημοσίευση

Deeply infiltrating rectal endometriosis with lymph node involvement.

ΤίτλοςDeeply infiltrating rectal endometriosis with lymph node involvement.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsRafailidis, S., Symeonidis N., Ballas K., Psarras K., Pavlidis T., Patsiaoura K., & Sakadamis A.
JournalActa Chir Belg
Volume110
Issue2
Pagination210-2
Date Published2010 Mar-Apr
ISSN0001-5458
Λέξεις κλειδιάEndometriosis, Female, Humans, Lymph Nodes, Middle Aged, Rectal Diseases
Abstract

BACKGROUND: Sigmoidorectal endometriosis accounts for 70% of the cases of intestinal endometriosis. Symptoms are non-specific, frequently resembling adenocarcinomas.CASE: A 45-year-old woman complaining of recurrent rectal bleeding underwent colonoscopy in which a rectal polypoid mass was found. She underwent anterior rectosigmoidectomy and the histological examination of the resected bowel revealed rectal endometriosis with lymph node involvement.CONCLUSION: Lymphatic infiltration of epicolic lymph nodes raises questions about the benign nature of this presumed innocent disease.

Alternate JournalActa Chir. Belg.
PubMed ID20514836

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.