Δημοσίευση

Deficient Phagocytosis Among HIV-1 Infected Adults Over Time Even in HAART Setting.

ΤίτλοςDeficient Phagocytosis Among HIV-1 Infected Adults Over Time Even in HAART Setting.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsTsachouridou, O., Skoura L., Chatzidimitriou D., Margariti A., Georgiou A., Chatzidimitriou M., Bougiouklis D., Zebekakis P., & Metallidis S.
JournalCurr HIV Res
Volume15
Issue4
Pagination285-290
Date Published2017
ISSN1873-4251
Λέξεις κλειδιάAdult, Anti-Retroviral Agents, CD4 Lymphocyte Count, Female, HIV Infections, Humans, Longitudinal Studies, Male, Monocytes, Neutrophils, Phagocytosis, Time Factors, Viral Load
Abstract

BACKGROUND: Phagocytosis is regarded to be impaired in HIV-1 infected adults, leading to high frequency and severity of several infections in this population. Data is contradictory with regards to individual facets in HIV infection.
OBJECTIVE: Aim of this study was to assess the phagocytic activity during the natural course of HIV infection.
METHOD: It is a longitudinal study assessing natural course and impairment of neutrophil and monocyte phagocytosis in both naïve and HAART treated patients.
RESULTS: A lower neutrophil phagocytic activity was recorded in naïve patients compared to treated patients. Interestingly, a downward trend of neutrophil phagocytic activity was recorded in both groups, irrespectively of HAART intake, within 48 weeks of observation.
CONCLUSION: Defects of innate immunity appear to be present in HIV infected patients regarding phagocytic activity of monocytes and of neutrophils which seems to decline over time. These deficiencies are influenced by the levels of CD4 cell counts and viral load.

DOI10.2174/1570162X15666170704101622
Alternate JournalCurr HIV Res
PubMed ID28675993

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.