Δημοσίευση

Deficits in Auditory Rhythm Perception in Children With Auditory Processing Disorder Are Unrelated to Attention.

ΤίτλοςDeficits in Auditory Rhythm Perception in Children With Auditory Processing Disorder Are Unrelated to Attention.
Publication TypeJournal Article
AuthorsSidiras, C., Iliadou V. Vivian, Nimatoudis I., Grube M., Griffiths T., & Bamiou D-E.
PubMed ID31551701
PubMed Central IDPMC6743378

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.