Δημοσίευση

Dermatofibrosarcoma protuberans: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςDermatofibrosarcoma protuberans: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsParamythiotis, D., Stavrou G., Panagiotou D., Petrakis G., & Michalopoulos A.
JournalHippokratia
Volume20
Issue1
Pagination80-83
Date Published2016 Jan-Mar
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) represents less than 0.1% of all tumors, but it is considered the most common skin sarcoma. Wide local excision (=5 cm) has been largely replaced by Mohs micrographic surgery; however, recurrence is not rare. Description of the case: A 35-year-old man presented with a large tumor on the upper side of his back and underwent local excision with the possible preoperative diagnosis of lipoma. Upon histological examination, the diagnosis of DFSP was made, and the patient underwent wide local excision with skin flap reconstruction and was referred for adjuvant radiotherapy.On twenty months follow-up, no recurrence has been observed.CONCLUSION: DFSP is the most common cutaneous sarcoma. It originates in the dermis and tends to infiltrate underlying structures, including muscles, tendons, fascia and bone. In our case, the tumor was confined to the skin and subcutaneous tissue, however, our patient underwent adjuvant radiotherapy to avoid a possible relapse that would infiltrate deeper structures. Long-term follow-up is strongly recommended. Hippokratia 2016, 20(1): 80-83.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID27895450
PubMed Central IDPMC5074405

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.