Δημοσίευση

Desmoid tumor of mesentery in familial adenomatous polyposis: a case report.

ΤίτλοςDesmoid tumor of mesentery in familial adenomatous polyposis: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsBasdanis, G., Papadopoulos V. N., Panidis S., Tzeveleki I., Karamanlis E., Mekras A., Apostolidis S., & Michalopoulos A.
JournalTech Coloproctol
Volume14 Suppl 1
PaginationS61-2
Date Published2010 Nov
ISSN1128-045X
Λέξεις κλειδιάAdenomatous Polyposis Coli, Fibromatosis, Aggressive, Humans, Male, Mesentery, Middle Aged, Neoplasms, Second Primary, Peritoneal Neoplasms, Tomography, X-Ray Computed
Abstract

Our case concerns a 52-year-old male with FAP, who was treated surgically by restorative colectomy and ileal pouch anal anastomosis. Three years later, he presented with acute epigastric pain and obstructive ileum. While a mass in the left lateral abdominal region was palpated. The patient underwent laparotomy, some adhesions were dissected and biopsies were taken from the mass. Pathological examination revealed a desmoid tumor of the mesentery.

DOI10.1007/s10151-010-0613-0
Alternate JournalTech Coloproctol
PubMed ID20683751

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.