Δημοσίευση

Development and validation of the Greek version of the MNREAD acuity chart.

ΤίτλοςDevelopment and validation of the Greek version of the MNREAD acuity chart.
Publication TypeJournal Article
AuthorsMataftsi, A., Bourtoulamaiou A., Haidich A-B., Antoniadis A., Kilintzis V., Tsinopoulos I. T., & Dimitrakos S.
PubMed ID22963040

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.