Δημοσίευση

Diagnostic Accuracy of Fecal Immunochemical Test in Patients at Increased Risk for Colorectal Cancer

ΤίτλοςDiagnostic Accuracy of Fecal Immunochemical Test in Patients at Increased Risk for Colorectal Cancer
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsKatsoula, A., Paschos P., Haidich A-B., Tsapas A., & Giouleme O.
JournalJAMA Internal Medicine
Volume177
Issue8
Pagination1110
Date PublishedJan-08-2017
ISSN2168-6106
URLhttp://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamainternmed.2017.2309
DOI10.1001/jamainternmed.2017.2309
Short TitleJAMA Intern Med

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.