Γραμματεία

Διδακτορικές διατριβές

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - Ισόγειο
(Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
 
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Η επόμενη τελετή αναγόρευσης του Τμήματος Ιατρικής θα γίνει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.
 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.