Δημοσίευση

Dietary flavonoid intake and erectile dysfunction among young men of reproductive age.

ΤίτλοςDietary flavonoid intake and erectile dysfunction among young men of reproductive age.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsMykoniatis, I., Grammatikopoulou M. G., Bouras E., Karampasi E., Tsionga A., Kogias A., Vakalopoulos I., Haidich A-B., & Chourdakis M.
JournalClin Nutr ESPEN
Volume24
Pagination175
Date Published2018 Apr
ISSN2405-4577
DOI10.1016/j.clnesp.2018.01.016
Alternate JournalClin Nutr ESPEN
PubMed ID29616926

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.