Δημοσίευση

Differential hyaluronan homeostasis and expression of proteoglycans in juvenile and adult human skin.

ΤίτλοςDifferential hyaluronan homeostasis and expression of proteoglycans in juvenile and adult human skin.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsTzellos, T. G., Sinopidis X., Kyrgidis A., Vahtsevanos K., Triaridis S., Printza A., Klagas I., Karakiulakis G., & Papakonstantinou E.
JournalJ Dermatol Sci
Volume61
Issue1
Pagination69-72
Date Published2011 Jan
ISSN1873-569X
Λέξεις κλειδιάAge Factors, Aged, Antigens, CD44, Cell Adhesion Molecules, Child, Preschool, Extracellular Matrix Proteins, Gene Expression, Glucuronosyltransferase, GPI-Linked Proteins, Homeostasis, Humans, Hyaluronic Acid, Hyaluronoglucosaminidase, Proteoglycans, Skin, Skin Aging
DOI10.1016/j.jdermsci.2010.10.010
Alternate JournalJ. Dermatol. Sci.
PubMed ID21087840

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.