Δημοσίευση

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis as an acute airway presentation requiring urgent tracheostomy.

ΤίτλοςDiffuse idiopathic skeletal hyperostosis as an acute airway presentation requiring urgent tracheostomy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsBird, J. H., Biggs T. C., Karkos P. D., & Repanos C.
JournalAm J Emerg Med
Volume33
Issue5
Pagination737.e1-2
Date Published2015 May
ISSN1532-8171
Λέξεις κλειδιάAcute Disease, Aged, 80 and over, Airway Obstruction, Cervical Vertebrae, Humans, Hyperostosis, Diffuse Idiopathic Skeletal, Male, Tomography, X-Ray Computed, Tracheostomy
DOI10.1016/j.ajem.2014.10.050
Alternate JournalAm J Emerg Med
PubMed ID25433711

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.