Δημοσίευση

Dissociating nonalcoholic steatohepatitis from hepatocellular carcinoma in obesity.

ΤίτλοςDissociating nonalcoholic steatohepatitis from hepatocellular carcinoma in obesity.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsPolyzos, S. A., Kountouras J., Goulas A., Papakonstantinou E., & Papaioannidou P.
JournalHepatobiliary Surg Nutr
Volume9
Issue1
Pagination73-76
Date Published2020 Feb
ISSN2304-3881
DOI10.21037/hbsn.2019.07.18
Alternate JournalHepatobiliary Surg Nutr
PubMed ID32140483
PubMed Central IDPMC7026775

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.