Δημοσίευση

Distribution of the dermatoscopic features of melanoma of trunk and extremities according to the anatomic sub-location.

ΤίτλοςDistribution of the dermatoscopic features of melanoma of trunk and extremities according to the anatomic sub-location.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsMaskalane, J., Salijuma E., Lallas K., Papageorgiou C., Gkentsidi T., Manoli M-S., Spyridis I., Papadimitriou I., Lazaridou E., Sotiriou E., Vakirlis E., Ioannides D., Apalla Z., & Lallas A.
JournalJ Am Acad Dermatol
Date Published2020 Aug 18
ISSN1097-6787
DOI10.1016/j.jaad.2020.08.058
Alternate JournalJ Am Acad Dermatol
PubMed ID32822796

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.