Δημοσίευση

Does 3D stereoscopy support anatomical education?

ΤίτλοςDoes 3D stereoscopy support anatomical education?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsChytas, D., Piagkou M., & Natsis K.
JournalSurg Radiol Anat
Date Published2020 Oct 09
ISSN1279-8517
DOI10.1007/s00276-020-02588-3
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID33034740

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.