Δημοσίευση

Donor-Site Lymphedema Following Lymph Node Transfer for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Systematic Review of the Literature

ΤίτλοςDonor-Site Lymphedema Following Lymph Node Transfer for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Systematic Review of the Literature
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsDemiri, E., Dionyssiou D., Tsimponis A., Goula O. Christina, ιlothridis P., Pavlidis L., Spyropoulou G. Alexandra, & Foroglou P.
JournalLymphatic Research and Biology
Volume16
Issue1
Pagination2 - 8
Date PublishedJan-02-2018
ISSN1539-6851
URLhttp://online.liebertpub.com/doi/10.1089/lrb.2017.0043http://online.liebertpub.com/doi/full-xml/10.1089/lrb.2017.0043
DOI10.1089/lrb.2017.0043
Short TitleLymphatic Research and Biology

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.