Δημοσίευση

Dorsoepitrochlearis muscle: an unknown cause of shoulder motion limitation and axilla deformity.

ΤίτλοςDorsoepitrochlearis muscle: an unknown cause of shoulder motion limitation and axilla deformity.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsNatsis, K., Totlis T., Vlasis K., Sofidis G., Lazaridis N., & Tsitouridis I.
JournalJ Orthop Sci
Volume17
Issue2
Pagination186-8
Date Published2012 Mar
ISSN1436-2023
Λέξεις κλειδιάAxilla, Diagnosis, Differential, Humans, Magnetic Resonance Imaging, Male, Middle Aged, Muscle, Skeletal, Range of Motion, Articular, Shoulder Joint
DOI10.1007/s00776-011-0079-6
Alternate JournalJ Orthop Sci
PubMed ID21598028

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.