Πρόγραμμα σπουδών

ΔΠΜΣ "Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση στη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με βάση τις σύγχρονες αρχές του Management. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι σπουδές διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (Συνολικά 75 ECTS) και οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή εργασία τους κατά τη θερινή περίοδο του δεύτερου εξαμήνου σπουδών.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.