Πρόγραμμα σπουδών

ΔΠΜΣ "Ιατρική Πληροφορική"

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» διαρκεί 4 εξάμηνα (120 ECTS). Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το Δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Πληροφορική».

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.