Πρόγραμμα σπουδών

ΔΠΜΣ "Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες"

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου και οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις ραγδαίως αναπτυσσόμενες περιοχές των Νανοεπιστημών και της Νανοτεχνολογίας. Βασική επιδίωξη του ΔΠΜΣ Ν&Ν είναι να εξασφαλίσει στους σπουδαστές του σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και εμπειρία που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, εξέλιξη και πρόοδο στις περιοχές των Ν&Ν. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ Ν&Ν διαρκεί 4 εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα διδάσκονται τα 11 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ενώ στα δύο τελευταία εξάμηνα πραγματοποιείται και η Διπλωματική Εργασία.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.