Πρόγραμμα σπουδών

ΔΠΜΣ "Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα"

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ανέκυψε λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων στη σύγχρονη εποχή και της ανακύπτουσας ανάγκης για περαιτέρω έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Ο σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και η προώθηση της έρευνας για τη μελέτη και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Μέσα από τη διεπιστημονική φύση του προτεινόμενου προγράμματος επιχειρείται μια συντονισμένη προσέγγιση από το σύνολο των επαγγελματικών υγείας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεραπευτικού πλάνου αντιμετώπισης της χρόνιας φύσης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.