Πρόγραμμα σπουδών

ΔΠΜΣ "Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του 2020 και προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της έρευνας και των εφαρμογών των βλαστοκυττάρων στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Τα θέματα που διδάσκονται καλύπτουν την προέλευση και βιολογία των βλαστοκυττάρων, το συνδυασμό τους με βιοϋλικά και ικριώματα, την απομόνωση και κρυοσυντήρηση τους, μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, το ρόλο τους στις μεταμοσχεύσεις και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των μοσχευμάτων και τις εφαρμογές σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.