Δημοσίευση

Ducts of Luschka as a rare cause of postoperative biloma. MRCP findings.

ΤίτλοςDucts of Luschka as a rare cause of postoperative biloma. MRCP findings.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsParamythiotis, D., Moysidis M., Rafailidis V., Bangeas P., Karakatsanis A., Kalogera A., & Michalopoulos A.
JournalRadiol Case Rep
Volume14
Issue10
Pagination1237-1240
Date Published2019 Oct
ISSN1930-0433
Abstract

Laparoscopic cholecystectomy can be complicated by a post- operative biloma. Bile leak from the duct of Luschka is reported to be the second most frequent cause, reported in 0.15%-2% of the patients. This case report aims to underline the significance of this anatomic variation and how the management of the aforementioned complication can be facilitated by MRI- MRCP. A 78 year old male patient underwent an elective laparoscopic cholecystectomy and was found to have a post-operative biloma. An MRCP was carried out to visualize the bile tree and bile leak was identified to be originated from a duct of Luschka. The patient was referred for an ERCP, sphingterotomy and placement of biliary stent to release the pressure in the bile ducts. In the next few days the bile leak was controlled and eventually ceased. The patient was discharged free of symptoms and no sign of bile leak was to be found on his follow up imaging. In comparison with other imaging modalities picturing the bile tree, MRCP fits the ideal profile to be used as a first line choice for clinicians, as it offers detailed anatomical images with high contrast between bile and adjacent tissues, without using any contrast agent or radiation.

DOI10.1016/j.radcr.2019.07.008
Alternate JournalRadiol Case Rep
PubMed ID31440322
PubMed Central IDPMC6699188

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.