Δημοσίευση

Duplication of the inferior vena cava: anatomy, embryology and classification proposal.

ΤίτλοςDuplication of the inferior vena cava: anatomy, embryology and classification proposal.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsNatsis, K., Apostolidis S., Noussios G., Papathanasiou E., Kyriazidou A., & Vyzas V.
JournalAnat Sci Int
Volume85
Issue1
Pagination56-60
Date Published2010 Mar
ISSN1447-073X
Λέξεις κλειδιάAged, Humans, Individuality, Male, Renal Veins, Testis, Vena Cava, Inferior
Abstract

A case of a duplicated inferior vena cava (IVC) along with other anatomical vessel variations in a 72-year-old male cadaver is presented. The anomalous vessels involved, besides the IVC, were the left testicular vein and artery, the left suprarenal artery and a superior accessory left renal artery. Based on the gross appearance of the preaortic anastomotic trunk between the left and right IVC as well as on the underlying embryological features, a classification is proposed: incomplete bilateral duplication of the IVC and complete bilateral duplication of the IVC. The latter can be further divided into three types: major, minor and asymmetric.

DOI10.1007/s12565-009-0036-z
Alternate JournalAnat Sci Int
PubMed ID19330283

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.