Δημοσίευση

Early glottic cancer and difficult laryngoscopy: flexible endoscopic diode laryngeal laser-assisted surgery - a pilot study of an oncologically safe tool.

ΤίτλοςEarly glottic cancer and difficult laryngoscopy: flexible endoscopic diode laryngeal laser-assisted surgery - a pilot study of an oncologically safe tool.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKarkos, P. D., Stavrakas M., & Markou K.
JournalClin Otolaryngol
Volume41
Issue6
Pagination830
Date Published2016 Dec
ISSN1749-4486
Λέξεις κλειδιάGlottis, Humans, Laryngeal Neoplasms, Laryngoscopy, Laser Therapy, Lasers, Semiconductor, Pilot Projects
DOI10.1111/coa.12770
Alternate JournalClin Otolaryngol
PubMed ID27727509

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.