Δημοσίευση

Effect of mode of delivery on vertical human papillomavirus transmission - A meta-analysis.

ΤίτλοςEffect of mode of delivery on vertical human papillomavirus transmission - A meta-analysis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsChatzistamatiou, K., Sotiriadis A., & Agorastos T.
JournalJ Obstet Gynaecol
Volume36
Issue1
Pagination10-4
Date Published2016 Jan
ISSN1364-6893
Abstract

A systematic review of the literature has been conducted (last update March 2014) for clinical studies reporting the prevalence of human papillomavirus (HPV) in the offspring of HPV-infected women in association to their mode of delivery. A meta-analysis was carried out according to the identification of concordant neonatal to maternal HPV types. Overall eight studies were included in the meta-analysis. Our pooled results, showed that caesarean section is associated with significantly lower rates of HPV transmission than vaginal birth (14.9% vs. 28.2%, risk ratio or RR: 0.515, 95% confidence interval or CI: 0.34-0.78). The number of caesarean sections needed to prevent one case of perinatal infection (number needed to treat or NNT) would be 7.5. As a conclusion it should be noted that caesarean section decreases the risk for perinatal HPV transmission by approximately 46%. Perinatal transmission still occurs in approximately 15% of the children born by caesarean section.

DOI10.3109/01443615.2015.1030606
Alternate JournalJ Obstet Gynaecol
PubMed ID26367314

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.