Δημοσίευση

The effect of SGLT-2 inhibitors on blood pressure: a pleiotropic action favoring cardio- and nephroprotection

ΤίτλοςThe effect of SGLT-2 inhibitors on blood pressure: a pleiotropic action favoring cardio- and nephroprotection
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsLoutradis, C., Papadopoulou E., Theodorakopoulou M., Karagiannis A., & Sarafidis P.
JournalFuture Medicinal Chemistry
Pagination2019 Jun;11(11):1285-1303
Date PublishedApr-06-2019
ISSN1756-8919
URLhttps://www.future-science.com/doi/10.4155/fmc-2018-0514
DOI10.4155/fmc-2018-0514
Short TitleFuture Medicinal Chemistry

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.