Δημοσίευση

Effects on Swallowing When Treating Unilateral Vocal Fold Palsy.

ΤίτλοςEffects on Swallowing When Treating Unilateral Vocal Fold Palsy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKarkos, P.
JournalOtolaryngol Head Neck Surg
Volume155
Issue3
Pagination543
Date Published2016 09
ISSN1097-6817
Λέξεις κλειδιάDeglutition, Humans, Vocal Cord Paralysis, Vocal Cords
DOI10.1177/0194599816660285
Alternate JournalOtolaryngol Head Neck Surg
PubMed ID27587389

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.