Δημοσίευση

Emerging genetic influences in benign epilepsy with centro-temporal spikes - BECTS.

ΤίτλοςEmerging genetic influences in benign epilepsy with centro-temporal spikes - BECTS.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsGkampeta, A., & Pavlou E.
JournalEpilepsy Res
Volume101
Issue3
Pagination197-201
Date Published2012 Sep
ISSN1872-6844
Λέξεις κλειδιάBrain-Derived Neurotrophic Factor, Epilepsy, Rolandic, Humans, Mutation, Nerve Tissue Proteins
Abstract

BECTS is considered to be the most common childhood epileptic syndrome. Multifactorial inheritance is the most important model accounting for the genetic behavior of the common epilepsies. In recent years, different mutations in genes that control the excitability of neurons have been described. Recent reports on the involvement of the BDNF and ELP4 genes with possible roles in cell motility, migration, and adhesion have provided first insights into the complex molecular bases of childhood focal epilepsies. However, in the most common idiopathic benign childhood epilepsies (BECTS and occipital epilepsies), major breakthroughs are still awaited.

DOI10.1016/j.eplepsyres.2012.06.011
Alternate JournalEpilepsy Res.
PubMed ID22818593

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.