Δημοσίευση

Encephalomyelitis and Lymphadenopathy in a Man in His Early 40s.

ΤίτλοςEncephalomyelitis and Lymphadenopathy in a Man in His Early 40s.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsBakirtzis, C., Syntila S-A., & Grigoriadis N.
JournalJAMA Neurol
Volume77
Issue9
Pagination1171-1172
Date Published2020 Sep 01
ISSN2168-6157
DOI10.1001/jamaneurol.2020.1634
Alternate JournalJAMA Neurol
PubMed ID32539074

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.