Δημοσίευση

Endoscopic variceal ligation in children with extrahepatic portal vein thrombosis: long-term follow up of 2 cases.

ΤίτλοςEndoscopic variceal ligation in children with extrahepatic portal vein thrombosis: long-term follow up of 2 cases.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsGiouleme, O., Xinias I., Mavroudi A., & Grammatikos N.
JournalAnn Gastroenterol
Volume28
Issue1
Pagination155-156
Date Published2015 Jan-Mar
ISSN1108-7471
Alternate JournalAnn Gastroenterol
PubMed ID25609170
PubMed Central IDPMC4289997

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.